PREVISIÓN COMPUERTA

Oleaje
O.Larga
DESCRIPCION DE LOS UMBRALES
Vmax(m/s)
Previsión Zona Compuerta
<0.5 m/s
0.5-0.75 m/s
>0.75 m/s
Fecha Hs(m) Tp(s) Dir(º) Hm O.L(m) Vmax(m/s) Estado

ATENCIÓN

O sistema de previsión encontrase nunha fase Beta ou de calibración. Tanto o acceso a este portal, así como o uso da información contida nel, son responsabilidades esclusiva do usuario.Aquatica Ingenieria e Portos de Galicia non se responsabilizan dos danos sufridos ou perdas económicas que puideran derivarse da interpretacion ou uso da información contida neste portal web.

Aceptar